Kwaliteit Zorg Op Maat BV

Christelijke instelling  die Zorg verleend met Liefde en Aandacht


Aansprakelijkheid inhoud
 Kwaliteit Zorg Op Maat BV streeft ernaar dat de informatie op deze website of de anderszins langs elektronische weg aangeboden informatie actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend Kwaliteit Zorg Op Maat BV. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kennelijke onjuistheden in deze informatie, anders dan in geval van gebleken opzet of grove nalatigheid.


Auteursrechten
Het is niet toegestaan de op deze website of anderszins langs elektronische weg gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kwaliteit Zorg Op Maat BV. Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.​​​


E-mailen
Bellen
Map
Info